פרוט נספחי הקיצבה של חברות הביטוח
26 בדצמבר 2023
 

כשרות לצרכן הביטוח להלן טבלת תמרורי האזהרה לטעויות בפוליסות הביטוח שלך, מצאת תמרור אזהרה פנה אלינו לבדיקה:

רשימת תמרורי האזהרה לטעויות בביטוחי מנהלים - מצאתם אצלכם אחד מהם פנו אלינו לבדיקה
יש ברשותכם פוליסות ותיקות משנות ה-60,70,80
ביצעתם משיכות פדיון מהפוליסות, ניוד, או קבלת קצבה חודשית
יש בפוליסות סימנים שמגיע לכם בונוס
פיצויים נרשמו בפוליסות ללא התחשבנות למרות שנמסר 161
ההשלמה לפיצויים של המעסיק נראית קטנה מדי
חברת הביטוח סרבה לבצע שינוי מריסק לחסכון בפוליסות עדיף
יש לכם מסלול של כפל משכורות בעדיף
יש אי התאמות בין הפרמיות ששילם המעסיק לפרמיות בדו"ח השנתי מחברת הביטוח
משנת 2004 גבו לכם ריסק מעבר ל 35% מהתגמולים
המשיכו לכם פוליסה עם ריבית מובטחת כמשתתפת ברווחים
פתחו פוליסה ללא אישור שלכם
העבירו כספים מפוליסה לפוליסה ללא אישור שלכם
הייתם בתקופת ריסק זמני (בין עבודות)
הסכום שקיבלתם מחברת הביטוח נראה לכם נמוך מדי
לא יישמו הטבות שמגיעים לכם כעובדים שסוכמו בין המעסיק לחברת הביטוח
נגבו דמי ניהול גבוהים מדי
חברת הביטוח לא ביצעה גילוי נאות לפני כל פעולה
אתם רשומים בפוליסה כמעשנים ומעולם לא עישנתם
שיערוך הקיצבה החודשית המשולמת לא עולה ואף יורד מתחת לקרן
יש לכם פוליסה מתקופת: איתן ,אריה, אררט, ארד, אושיות, בידרמן, בנין, מגדל בנין, דולב, הלבנון, הסנה, הדר, המגן, ירדניה, יהודה, לה נסיונל, חיל ,מנולייף, מעוז, נגה, סהר, סלע, עממית, ציון ,יהודה, שילוח, שמשון ואליהו
למרות הסכם על עלות אובדן כושר קבועה ע"ח מעסיק גבו ממכם (העובד/ת) פרמיית אובדן כושר עבודה
נרכש ריסק מתוך הפיצויים (אכילת פיצויים)
נגבה גורם פוליסה למרות שניתנה הנחה או החלטה לא לגבות
נגבתה ריבית תת שנתיות מכיסויים למרות שסוכם שהתעריף יהיה ללא תת שנתיות
לא שולם בונוס בגין אובדן כושר עבודה (בפוליסות משתתפות ברווחים)
בוצעה הארכת תקופה בפוליסה בריבית נמוכה מהסכמי חץ או ריבית מועדפת שניתנה בפוליסה
אי מתן פרוט מלא של ההטבות שניתנו לעובדים בין חברת הביטוח למעסיקים הבאים: טבע, אלביט, אלסינט, אינטל, קוקה קולה, בנק המזרחי, ארגון הרופאים, אשטרום, רפא"ל, בנק הפועלים, חברת החשמל, תע"ש, חילן, IBM, דלק, מתף (קבוצת הבינלאומי), מוטורולה, דיגיטל, רשות שדות התעופה, עובדי חברות הביטוח, מכבי, מכבידנט, אמדוקס, פרטנר ועוד.
לעומת דו"ח שנתי קודם חסרה פוליסה בדיווח השנתי החדש
מקדם הקיצבה נראה לא סביר (גבוה מדי)
לא חושבה קצבה לפי נספח קצבה בפוליסות הוניות
ב 13.4.1999 הוציאה התאחדות חברות הביטוח חוזר, עקב תקלה ביחס חישוב החיסכון בפוליסות מסוג "עדיף" מ 1988 ולפיכך חושב החיסכון ב' לפי ריבית של 4.18% ולא 4% כפיצוי ללקוחות. הפוליסות תוקנו בהתאם החל מ 1.1.1998 בכל חברות הביטוח.- האם בדקת שהפוליסה שלך תוקנה
חלק הפיצויים שנצבר בפוליסות נראה נמוך מדי
ביצעו בפוליסות דחיית התחלת ביטוח
שילמו פוליסה לאחר תום תקופה באיחור ללא ריבית
לא בוצע שינוי מסלול לחסכון בפוליסת "עדיף"
הטבת "דמי ניהול" לא עודכנה בפוליסה
הפקדת כספים של פוליסה מבטיחת תשואה שפקעה במשתתף ברווחים למרות שהעובד ממשיך לעבוד
אי תשלום ריבית עקב סחבת של חברת הביטוח בתשלומי פדיון, סכומי ביטוח למקרה מוות ועוד
גביית תוספת בגין מקצוע שלא כדין והקטנת שיעור הכיסוי לאובדן כושר עבודה עקב כך שלא כדין
חישוב לא נכון של חלוקה בין בני זוג שנפרדו
"טוויסטינג" - נפתחה פוליסה חדשה נחותה יותר כאשר ניתן היה להעביר פרמיות לפוליסה קודמת עדיפה יותר
חברת הביטוח מנסה להסתיר ממך מידע
בוצע שינוי למסלול אחר עתיר בריסק בפוליסת "עדיף" לאחר תום ריסק זמני שלא כדין
לא שולם ערך פדיון לפי מדד אחרון נכון
לא שולם ערך פדיון לפי טבלת ערכי פדיון נכונה ומקורית
חברת הביטוח דורשת ממך כסף חזרה (ברוב המקרים בכלל מגיע לך כסף חזרה)
שינוי מסלול השקעה בפוליסה ללא הסכמתך
לא קיבלת שירות מחברת הביטוח - דרוש החזר של כל גורמי הפוליסה ששילמת
קיבלתם ריבית מועדפת בפוליסה מבטיחת תשואה ואחרי הארכה חזרו לריבית נמוכה יותר
קיבלתם דמי ניהול נמוכים בפוליסה ואחרי תשלום הקיצבה חזרו לדמי ניהול גבוהים יותר
בהארכת תקופה לפוליסה מבטיחת תשואה משלמים ריבית שונה לתגמולים ולפיצויים
קיים נספח קיצבה בפוליסה הונית ולא מחשבים קיצבה לפי הנספח
ביטלת כיסוי ביטוחי והמשיכו לגבות אותו אחרי הביטול
מעגלים בתצוגה את המסולק החלקי במקום שיופיע עם אגורות
מכפיל בטבלאות ערכי פדיון לקצבה לגילאי 65, 70 לגבר ואישה לא מתאימים לתרגום הטבלה בפוליסה
מחיקת ריבית עקב דחיית התחלת ביטוח
גביית אובדן כושר עבודה מעבר למחיר המוסכם
הפקדת כספי פוליסה שפקעה בתנאי מוטב שלא אותר כאשר לא בוצע איתור ע"י חברת הביטוח
פרעון כספים בחברת הביטוח של כספים ששייכים לקרנות פנסיה או קופות גמל אחרות
הסבת ריסק קולקטיבי לאישי ללא הסכמת לקוח
פתיחת פוליסות עם ריסק ללא הסכמת לקוח
גביית פרמיות עודפות בשנת מס ביוזמת חברת הביטוח והחזרת הכספים בשנה לאחר מכן בניכוי 40% מס
פרעון פרמיות שגוי לפוליסות
חברת הביטוח עונה לך במייל אך לא מאפשרת במערכת המאובטחת שלה להדפיס או להעביר את התשובה
ביצוע טיוב נתונים ע"י חברת הביטוח עם זיכוי בפוליסה ללא הסבר על סיבת הטעות ופרוט החישוב שלה
קיבלתם ריבית מועדפת בפוליסה
בוצע שינוי בפוליסה ללא אישורכם
שולמה ריבית נמוכה מדי
הפסקתם לשלם פרמיות בפוליסה (הפוליסה סולקה)
אי התאמה בין חלוקת ההפרשות לפי התשלומים ששילם המעסיק לתשלומים שנקלטו בחברת הביטוח
פעולה שבוצעה בניגוד לתנאי הפוליסה - הפוליסה היא חוזה בין חברת הביטוח למבוטח
ביצעו עדכון מוטבים בפוליסה ואיבדו אותו
לא מוצאים את פרוט המוטבים בפוליסה
אי תשלום ריבית עקב סחבת של חברת הביטוח בתשלומי פדיון, סכומי ביטוח למקרה מוות ועוד
משיכות חלקיות של פדיון בוצעו לא נכון
בוצעה משיכת פדיון חלקית ולא אתה ביצעת אותה
משיכת פדיון אחת חלקית ירדה פעמיים מהפוליסה
לא שולם ערך פדיון מיוחד מוגדל בעת עזיבת עבודה
חלוקת פרמיות לא נכונה בין פוליסה הונית לקיצבתית
ניכוי מס עודף על ידי חברת הביטוח
גביה לא נכונה של מס רווחי הון
אי דיווח על מדדי השקעות נטו
אי מתן הטבה לביטול תוספת חיתום
אי ביצוע הפקדה חד פעמית בפוליסת "עדיף"
אי עדכון ריסק מוזל
אי עדכון הוזלה בדמי ניהול
אי עדכון תשלום בונוס
אי עדכון הטבה לכיסוי ביטוחי
אי מתן כיסוי בחינם במעבר בין עבודות
סילוק פוליסה למרות כיסוי בחינם במעבר בין עבודות
אי עדכון הקדמת תשלום למקרה מוות עקב מחלה סופנית
חיתוך והסתרת מידע ע"ג דו"ח שחברת הביטוח מוסרת
חברת הביטוח לא משלמת או משלמת חלקית תביעה לאובדן כושר עבודה, מקרה מוות, תשלום עקב מחלות קטלניות ועוד משלל סיבות
חברת הביטוח לא משלמת תשלום אובדן כושר עבודה עקב הגדרה פרשנית מוטה של עיסוק סביר
בוצע סילוק חלקי בפוליסה
חודש תום ביטוח שונה מחודש התחלת הביטוח
שילמתם כסף לפוליסה מסויימת וחברת הביטוח העבירה על דעת עצמה כסף לפוליסה אחרת
פרעון כסף ששייך לפוליסת קיצבה לפוליסה הונית ולהיפך
אי מודעות הלקוח איזה ביטוחים יש לו

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.