סימני אזהרה לטעויות בדו"ח השנתי לשנת 2020 שקיבלת מחברות הביטוח

חוות דעת מומחה בתחום ביטוח חיים, מנהלים וחיסכון ארוך טווח להגשה לבית המשפט
18 במרץ 2019
כשבכיר מאוד מעולם הביטוח מצהיר שהוא מתכוון באופן אישי לבדוק את ערכי הפדיון / הצבירה בפוליסות שלו ב"פוליסי צ'ק", מה זה אומר לגבייך ?
1 במאי 2019
 

בהנחיית המפקח על הביטוח , עודכן הדו"ח השנתי כך שיקל על החוסכים להבין את המשמעות של המספרים המופיעים בדו"ח במטרה להנגיש את הדו"ח לחוסכים כך שיוכלו להעזר בדיווח בתהליך קבלת ההחלטות בצורה מושכלת יותר ולאתר סימנים לטעויות.

קיים "דוח שנתי מקוצר" – הכולל עמוד אחד בלבד לכל פוליסה – המציג נתונים מהותיים בלבד: תשלומים צפויים מהפוליסה, תנועות כספיות בפוליסה בשנה שהסתיימה, אחוז דמי ניהול והוצאות באותה השנה, מסלולי השקעה ותשואות, פירוט ההפקדות לפוליסה (בפיצול עובד,מעסיק), פרטי התקשרות ושם הסוכן המטפל.

קיים גם "דוח שנתי מפורט" - הכולל פירוט רחב יותר של הנתונים על החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח

להלן מענה לשאלות שכיחות וטיפים לבדיקת הדו"ח: (פוליסות מלפני 1990 הינן פוליסות עם סיכויים גבוהים לטעות גדולה, לרבות טעויות עם השלכות מיסוי, נשמח לבדוק את נכונות ערכי הפדיון של הפוליסות שלך, פנו אלינו בטופס יצירת הקשר.)

   שימו לב: רוב הטעויות בדוחות נובעים מ: טעויות חישוב ריבית, מעבר בין מעסיקים, משיכת כספים, חלוקה לא נכונה בין הון לקיצבה ופטור או חייב במס, טעויות בחישוב הקיצבה החודשית, היעלמות של פרמיות ששולמו, טעויות בחישוב תשלום אובדן כושר עבודה, טעויות עקב הסבה בין חברות ביטוח (הסנה, אררט, אריה, איתן, ירדניה ועוד), אכילת פיצויים מכספי ריסק, המרת מטבע מלירות לשקלים ישנים ולשקלים חדשים ועוד.

   • שאלה: אם לא קיבלתי את הדוח השנתי המקוצר, כיצד עליי לפעול ? תשובה: עליך לפנות לגוף המוסדי המנהל את כספי החיסכון שלך. רשימת הגופים ופרטי ההתקשרות איתם נמצא באתר רשות שוק ההון מופיעה בקישור הבא: http://mof.gov.il/hon/Pages/Mosdi-contact.aspx. , או פנייה לסוכן הביטוח שלך.
   • שאלה: מה המשמעות ברישום בדו"ח של "קצבה חודשית הצפויה לך בפרישה בגיל ___" תשובה: זהו הסכום שאתם צפויים לקבל מדי חודש לאחר שתפרשו, בהתאם לערך הפדיון שחסכתם נכון למועד הדו"ח. כמובן שאם אתם צעירים ורק בתחילת החיסכון, הקצבה הצפויה תהיה נמוכה יחסית מכיוון שהיא מחושבת לפי הכסף שצברתם עד כה. ברוב המקרים יש טעויות בסכום זה וכדאי לבקש מחברת הביטוח סימולציה לקיצבה או לפנות אלינו לבדיקה מקיפה.
   • שאלה: הפרמיות לא מתאימות לתלושי השכר שלי מה עושים ? תשובה: אם בדקתם את כל הפרמיות ששולמו על ידכם וע"י המעביד לתלושים שבידך ואין זהות בכספים ובפיצולם לפיצויים, תגמולי מעביד, תגמולי עובד, אובדן כושר עבודה ושונות, יש לפנות לחברת הביטוח לתיקון הטעות מומלץ לפנות אלינו לבדיקה רטרואקטיבית של התשלומים וערכי הפדיון.
   • שאלה: מה המשמעות של יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמי תשובה: כל הכספים שצברתם בפוליסה כהון עד שנת 2008 או בפוליסת פרט שתוכלו למשוך כסכום חד-פעמי בגיל הפרישה. מניסיוננו פיצול סכום זה איננו תמיד מדוייק וכדאי לבקש מחברת הביטוח "ניתוח תיק" וממנו ללמוד על הפיצול הנכון או לפנות אלינו לבדיקה מקיפה של "צבע הכסף".
   • שאלה: יתרת הכספים בתחילת השנה המופיעה בדו"ח אינה תואמת את יתרת הכספים לסוף השנה הקודמת (מהדו"ח הקודם), כיצד יתכן ? תשובה: אחת הסיבות לפער נובעת מהתאמות שבוצעו כתוצאה מתיקונים שערך הגוף המוסדי או חברת הביטוח בחשבונך. במקרה זה מומלץ לבדוק את הדו"ח השנתי המפורט הנמצא בחשבונך האישי המקוון (באינטרנט) בו מפורט הפער ככל שיימצא. אם הנתונים עדיין לא מסתדרים ניתן לפנות לפוליסי צ'ק לבדיקה מקיפה של ערכי הפדיון לטלפון: 03-9221586
   • שאלה: המשכורת המופיעה בפירוט הפקדות שבדו"ח שלי אינה תואמת את המשכורת שלי בפועל. מהיכן נובע ההבדל ? תשובה: המשכורת המצוינת בדו"ח היא המשכורת המבוטחת במסגרת החיסכון הפנסיוני. במקרים רבים המשכורת המבוטחת נמוכה ממשכורת ברוטו שלך זאת מכיוון שישנם רכיבים שאינם כלולים בשכר זה, למשל החזר הוצאות, שעות נוספות ועוד. ברר מול המעסיק שלך אלו רכיבי שכר נכללים במשכורת המבוטחת ונסה לבדוק אם באפשרותך לכלול רכיבים נוספים במשכורת המבוטחת, כמו כן אם המשכורת המופיעה בדו"ח השנתי גדולה מהמשכורת בתלוש שלך, אז יש חשש לטעות וגביית ריסק גבוהה מדי, פנה אלינו בדחיפות לבדיקה כוללת.
   • שאלה: בדו"ח שקיבלתי חסרה פוליסה שהופיעה בדו"ח הקודם מה קרה ? תשובה: במקרה כזה יש לפנות לחברת הביטוח לברור, יש מצבים שהפוליסה פקעה ולא הוארכה ואף גילנו שאם הלקוח לא שם לב הכספים הלכו לאיבוד, פנה אלינו לאיתור הכספים שחסרים לך.
   • שאלה: בדו"ח רשומה ריבית של הפוליסה או קרן שלא מתאימה למה שאני יודע, לא רשום מקדם הקיצבה של הפוליסה מה עושים ? תשובה: כדאי במקרים כאלו לבצע בדיקה מקיפה ב"פוליסי צ'ק" של הפוליסות על מנת לוודא שכספים לא נקלטו לקרן לא נכונה ועקב כך קיבלו ריבית שגויה ומקדם קיצבה שגוי.
   • שאלה: בדו"ח שקיבלתי לכתובת של ביתי רשום ליד הפוליסה "לקוח שלא אותר" במה מדובר הרי אני מקבל שנים את הדו"ח השנתי ? תשובה: לעיתים כאשר פוליסה פקעה וחברת הביטוח לא איתרה אותך באמצעות מכתב, טלפונית, או באמצעות הסוכן, היא מאריכה את הפוליסה בתנאי השקעה ירודים ומסמנת את הפוליסה שקיבלה תנאי "מבוטח שלא אותר" במקרה כזה פנה לחברת הביטוח מיידית לתיקון הריבית בפוליסה לריבית המקורית או הסתייע בשירותי הבדיקה שלנו לאיתור טעויות אלו ואחרות.
    • טיפ חשוב: שיהיו בידכם הפוליסות עצמן, השוו בין הדו"ח לפוליסות שברשותכם אם חסרה פוליסה בקשו העתק מחברת הביטוח

 

  טיפים חשובים לבדיקת הדו"ח השנתי לשנת 2018

 • בדוק את גובה דמי הניהול שנגבו באותה שנה לעומת השנה הקודמת וביחס לממוצע
 • אם השכר שלכם עלה במהלך התקופה לה אתם מפרישים לפוליסת ביטוח המנהלים, כדאי לבדוק שעדכון השכר וההפרשות ממנו נעשים ממועד ההעלאה, ולא ממועד מאוחר יותר. כמו כן חשוב לוודא שהכיסוי לאובדן כושר עבודה עומד על 75% מהשכר החדש ברוטו
 • ניתן לוודא שיש יציבות בחלוקה בין הכספים שמופרשים לטובת ביטוחים (חיים ואובדן כושר עבודה) לבין הכספים שמופרשים לטובת חסכון ושלא בטעות הוגדלו הרכיבים הביטוחיים על חשבון החסכון
 • בדו"ח השנתי לא מדווח העיסוק והמקצוע. אם המקצוע או העיסוק השתנו כדאי לדווח לחברת הביטוח, שכן הקטנת הסיכון במקצוע או בעיסוק יכולה להקטין את תשלומי הפרמיה, בעיקר בכיסויי אובדן כושר עבודה ונכות בדיווח השנתי גם רשום המועד האחרון שבו עודכנו המוטבים בפוליסות הביטוח שלכם. אם לאחר תאריך זה היו שינויים במצב המשפחתי, נישואין, לידה וכו' כדאי לעדכן את המוטבים בפוליסה ולקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על העדכון
 • חשוב: אם ביקשתם לבצע שינוי כלשהו בפוליסה במהלך השנה, בדקו בדו"ח השנתי הבא שהשינוי בוצע ושערך הפדיון של הפוליסה לא נפגע. מומלץ בכל מקרה של שינוי בפוליסה לבקש מחברת הביטוח ערך פדיון של הפוליסה לפני ואחרי השינוי על מנת לוודא שערך הפדיון לא נפגע
 • חשוב: אם במהלך השנים קרתה לכם תאונה בעבודה וקיבלתם תשלום פיצויים עקב מחלה מחברת הביטוח בגין כיסוי אובדן כושר עבודה, על פי הפוליסה, בתקופה בה לא עבדתם, חברת הביטוח היא זו שהפרישה במקומכם כספים לפוליסת הביטוח. יש לוודא כי חברת הביטוח שילמה את מלא ההפרשות לפוליסה. מעבר לכך, יש לוודא כי היא שילמה את ההפרשות לפוליסה מידי חודש בחודשו ולא רק בתום תקופת המחלה כתשלום חד פעמי

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.