טיפים לבדיקת הדוח השנתי
15 באוגוסט 2017
 

פוליסי צ'ק החברה בלשכת המסחר, פועלת בתחום צרכנות הביטוח משנת 2002 ובודקת טעויות בפוליסות ביטוח חיים ומנהלים הבדיקה מושתתת על תוכנה שפותחה על ידי ארז דיין ,מייסד החברה. מאז שהחברה הוקמה נמצאו טעויות בכ- 45% מהמקרים שהועברו לבדיקה וכתוצאה מכך הוחזרו מליוני שקלים למבוטחים. עד היום אותרו מעל 84 סוגים שונים של טעויות חישוב (כגון: חישובי ריבית,שימוש בטבלאות שגויות,טעויות עקב שינויים בפוליסה, טעויות הסבת מחשב ועוד..).

החיסכון הפנסיוני האמור להבטיח את עתידנו ובטחוננו הכלכלי לאחר הפרישה, נחסך לאורך שנות עבודה רבות מתוך הכרה שהחיסכון הפנסיוני יהיה משמעותי להבטחת מקור הכנסה מספק שיאפשר להזדקן בכבוד וללא תלות כלכלית.

האם אנחנו באמת מקבלים את כל הכסף שלנו ?....

כאמור ההסתברות למצוא טעות בפוליסות הוותיקות היא כ- 45%, מקרה יוצא דופן בחומרתו ארע בחברת הייטק מהראשונות שקמו בישראל, הובטחו לעובדי החברה תנאים מיוחדים. בפועל בכ- 70% מהפוליסות שנבדקו אותרו טעויות במצטבר של מיליוני ₪ שהוחזרו ללקוחות בעקבות חוות הדעת של פוליסי צ'ק.

אחד הענפים הבולטים בשכיחות הטעויות לרעת הצרכן הוא ענף הביטוח, שבו ההתמודדות בין הצרכן לבין חברת הביטוח – היא התמודדות לא שוות כוחות. לבטן רכה זו נכנסת פוליסי צ'ק במלוא עוצמתה המקצועית החותרת להגיע לחקר האמת בבדיקת הפוליסות ולעשיית הצדק עבור הלקוח ובאותה הזדמנות פוליסי צ'ק פותחת לחברת הביטוח את האפשרות לתקן את הטעות ולעשות צדק עם הלקוח ולקוחות אחרים.

 

מתוך 84 סוגים של טעויות חישוב נבחרו תשעה סוגים של טעויות שכיחות ומטרידות:

1. לקוח שלא אותר

בשנה האחרונה ויותר אנו נתקלים בהגדרת לקוח בחב' הביטוח כלקוח לא אותר. למעשה הסיטואציה היא שפוליסה מסוימת מתוך צבר הפוליסות מגיעה לפקיעה (תום ביטוח). אם הלקוח לא אותר ע"י חברת הביטוח הפוליסה מושקעת מחדש בתנאי השקעה נחותים מהפוליסה המקורית.

הלקוח מתבקש להעביר הנחיות במכתב שנשלח לו ע"י חברת הביטוח, במקרים רבים גילינו שהחברה מסתפקת במכתב זה ולא פועלת לאתר את הלקוח כפי שהונחתה לעשות בחוזר של המפקח על הביטוח. אז חברת הביטוח מעבירה את הכספים לפוליסה להשקעה נחותה לפי תנאי "מוטב שלא אותר".

תלונות על כך קיבלנו גם מיועצים וסוכני ביטוח רבים. הנזק שנגרם ללקוח הוא תשואה נחותה, אי יכולת לבחור את מה שרצה באמת ונזקים אחרים עקב טעויות בביצוע הפעולה. לכן יועצים וסוכני ביטוח חייבים להיות מודעים לתופעה המשמרת את הכספים בחברת הביטוח ללא מאמץ מספיק לאתר את הלקוח. כל הלקוחות שאיתרנו בסוגיה זו היו בקשר מתמיד עם סוכן הביטוח ....

2. המעסיק מעביר תשלום- חב' הביטוח לא קולטת את הכספים כהלכה

לאחרונה עפ"י חוק הגדילו המעסיקים את ההפרשות לביטוחי המנהלים. גם לאחר שהודיע המעסיק על הגדלת ההפרשה חברת הביטוח לא פעלה לעדכון הפוליסה בהתאם. מצב זה יוצר פיצול הכספים לפי ההפרשה הקיימת בפוליסה ועיוות ההפרשות כך שלדוגמא ערכי פדיון הפיצויים מחושבים בעודף.

המרווח לטעויות הוא רחב מאוד כגון הפקדת הכספים עם תאריך ערך שגוי הפכה את הבעיה לנפוצה ביותר. משנת 2016 מעסיקים החלו לשלם את הכספים בגין עובדיהם באמצעים דיגיטליים, בפניות רבות שקיבלנו גילינו כי המעסיק אכן העביר את הכספים כנדרש אך הכספים לא נקלטו בחשבון העובד בגופים השונים (חברות הביטוח והגופים המוסדיים) והדו"ח שהגיע לעובד היה ריק מהפקדות. מקרה כזה יכול לנבוע ממגוון רחב מאוד של גורמים, בהם טעויות בעדכון ידני של הכספים, כספים שנותרו בפיקדון או ב"סל המתנה" וללא פיזור לחשבון העובד, מחסור בקבלת משוב על תיקון הבעיה, חישוב ריבית מיותרת בגין כספים שכביכול נרשמו בתאריך ערך לא נכון, קליטת תשלום אצל עובד אחר, פיצול שגוי להפרשות השונות, שיוך שגוי של כספים בשנת מס מסוימת ועוד.

3. חישובי ריבית והמרת מטבע שגויים

חברות הביטוח מנהלות פוליסות עוד משנות ה-60 שהתנהלו בלירות ואח"כ בשקלים ישנים ואח"כ לשקלים חדשים, כך שבהסבת הנתונים לעיתים נפלו טעויות בחישוב. בהמשך בעת שינויים שהתבצעו בפוליסות "נמחקה" ריבית מהפוליסה, וזו למעשה פגיעה בצבירת ערכי הפדיון המסתכמת בין אלפי ₪ למאות אלפי ₪."

4. טעויות בהקטנת פרמיה וסילוק פוליסה

כאשר מקטינים פרמיה בפוליסה, חברת הביטוח מחשבת סכום מיוחד נוסף לפוליסה בגין הצבירה עד מועד השינוי ("מסולק חלקי"), בבדיקותינו מצאנו טעויות רבות בטווח של בין מחיקת הסכום במלואו עד חישוב שגוי שלו המסתכם גם בעוד מאות אלפי ₪ לפוליסה.

5. טעויות הנובעות מהסבות בין חברות ביטוח

במידה ואתם מחזיקים בפוליסות של חברות ביטוח שלא קיימות יותר ואשר הוסבו לחברות ביטוח אחרות כגון: הסנה, ירדניה, שמשון, סהר, אררט, יובל, ציון, המגן, מעוז, יהודה, לה נסיונל, הדר, דולב ועוד, קיים סיכוי גדול שהסבת הנתונים מהחברה הישנה לחדשה לא עברה כשורה ונגרמו לכם נזקים כספיים.

6. שינויים בפוליסות שנקלטו באופן שגוי

לא אחת אנו נתקלים שהלקוח העביר הנחיות לחברת הביטוח לדוגמא לחלוקת הכספים לחסכון ע"ח ריסק והפעולה בכלל לא בוצעה מצב שגרם לו לאבד סכומים ניכרים מהצבירה.

7. שיערוך שגוי לאחר שהפוליסה פקעה

כאשר הפוליסה פוקעת חברת הביטוח מאפשרת לפעמים להאריך את תקופת החיסכון, במקרים רבים איתרנו כי חישוב הפוליסה לאחר הארכה היה שגוי ואף לפעמים הפוליסה הוארכה בריבית מינימלית כאילו הלקוח לא אותר כאשר הלקוח נמצא בקשר עם חברת הביטוח, או שהכספים הופקדו בפוליסה משתתפת ברווחים במקום בפוליסה עם הצמדה וריבית מובטחת של 4% לשנה.

8. שיערוך שגוי במעבר בין מעסיקים

לפעמים כאשר הפוליסה עברה ממעסיק למעסיק, היו מספר חודשים שהלקוח היה במעבר בין עבודות ולא שילם את הפרמיה, גם כאן מצאנו טעויות רבות של רישום אי התשלום אשר פגע בחישוב הפוליסות.

9. אי תשלום תנאים מיוחדים מובטחים המגיעים לפי תנאי הפוליסה

הטעות התשיעית אך בהחלט לא האחרונה היא שלעיתים ניתנו בפוליסות תנאים מיוחדים כגון: ריבית מועדפת, דמי ניהול נמוכים, פקטור פדיון מועדף, מקדם קיצבה מועדף, בונוסים לפי ותק הפוליסה ועוד. מצאנו כי במקרים רבים התנאים פשוט היו על הנייר בלבד ולא ניתנו ללקוח מצב שגרם לנזקים של בין עשרות אלפי ₪ עד 500,000 ₪ הסכום הגבוה ששולם ללקוחה בגין פוליסה אחת, עקב חוות דעתנו.

סימני אזהרה ונקודות תורפה

ישנם כמה סימני אזהרה שבעזרתם אנחנו, הלקוחות, יכולים לזהות טעויות אלו. ראשית, אם הביטוח הפנסיוני שלכם הוא משנות ה-60-80 או מחברות שכבר לא קיימות – מומלץ מאוד לבצע בדיקה מקיפה, שכן פוליסות אלו ידועות כרגישות יותר לטעויות. בנוסף, אם ביצעתם העברת כספים מחברת ביטוח אחת לשנייה או ביצעתם פעולה כמו סילוק, הקטנת שכר, הארכת תקופת הביטוח, הקטנת פרמיה – שמרו תיעוד של הנושא, פעולות כאלה יכולות ליפול בין הכיסאות ולגרום לכם לאבד כסף. לבסוף, במידה ונעלמה לכם פוליסה מהדו"ח השנתי, הדיווח לא תואם למה ששילמתם או המידע במסמכים סותר, מומלץ לבצע בדיקה מעמיקה אל מול חברת הביטוח.

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.