סקירה היסטורית של שינויי הריבית בחברות הביטוח
10 בינואר 2023
עולם הביטוח החדש – חברות הביטוח דואגות לשיפור בריאות המבוטחים ולא מחכה לתביעת הביטוח ואז לנסות לא לשלם אותה
4 בדצמבר 2023
 

לא מצליח לך מול חברת הביטוח חושב להגיש תלונה על חברת הביטוח למפקח על הביטוח להלן מספר טיפים מניסיון של עשרות לקוחות שהגישו תלונות למפקח על הביטוח

ב 21 שנות פעילותינו פנו אלינו לקוחות רבים לאחר שהגישו תלונות למפקח על הביטוח דרך אתר משרד האוצר, וחלקם לא היו מרוצים מהטיפול, מדוע ?

מסתבר שתלונה למפקח על הביטוח יכולה להיות מאוד יעילה כשוט מול חברת ביטוח שלא עונה לכם, או לא מוסרת לכם נתונים בזמן, או לא מבצעת פעולות שירות בזמן סביר כגון: פדיון פוליסה, תשלום קצבה חודשית, מתן חישוב סופי, עדכון שינוי בפוליסה, עדכון דמי ניהול, עדכון יחס בין חסכון לריסק ועוד.

גם במצב בו חברת הביטוח תתעקש לא למסור מידע שכבר נסרה בעבר במקרה מסוים לקח למפקח על הביטוח מעל שנה לכפות את מסירת המידע על חברת הביטוח

כשאנחנו מגישים תלונה למפקח על הביטוח מתי זה לא עובד בשבילנו?

אם יש תקלה או טעות בפוליסה, או אם נעשתה עוולה כלשהי כלפיכם, או הפוליסה לא חושבה נכון, או לא ניתנה ריבית נכונה, או נלקחה ריבית גבוהה מדי בהלוואה, או יש טעות בחלוקה בין פיצויים לתגמולים, או שנעשו פעולות בניגוד לתנאי הפוליסה ועוד, מניסיוננו אז מתנהגת מחלקת פניות הציבור של משרד האוצר – המפקח על הביטוח, כדוור, כלומר היא מעבירה את הפניה לחברת הביטוח ומעבירה לכם חזרה את תשובת חברת הביטוח שמצדיקה ברוב המקרים, תנחשו ..., את חברת הביטוח. כמו כן לא ניתנת התייחסות מקצועית מטעם המפקח על הביטוח ואם תכתבו תשובה או תגובה, למרבית הפלא, שוב תקבלו את תגובת חברת הביטוח ללא התייחסות מקצועית של המפקח על הביטוח.

שמנו לב שגם אם העוולה זועקת לשמים, ואתם מתעקשים גם לא תקבלו תשובה, ויאמרו לכם שהנושא עבר למחלקה המשפטית, כלומר ל"בית קברות" של כמה שנים.

מצב זה הינו לרעת הלקוח מכיוון שעד אשר הפניה נבדקת במלואה יחלפו בין 12 חודשים עד 24 חודשים, הלקוח מותש, עובר זמן ושעון ההתיישנות מתקתק, חברת הביטוח מתהדרת בכך שהיא השיבה דרך המפקח על הביטוח והמפקח לא הביע את עמדתו ובכך חברת הביטוח מציגה שבעצם עמדתה התקבלה ע"י המפקח על הביטוח ובסה"כ נגרם ללקוח נזק. ההתמודדות של לקוח מול חברת הביטוח היא במקור לא שוות כוחות וכאשר הוא פונה למפקח על הביטוח בתלונה הוא מצפה לשיפור יכולת ההתמודדות עם חברת הביטוח אבל במצב שבו תלונתו בעצם לא נבדקת מקצועית אלא יש תהליך של העברת הפניה לחברת הביטוח והעברת תשובתה ללקוח מבלי להביע עמדה כלשהי, לא ניתן פתרון אמיתי לציבור ואף נגרם לו נזק.

קשה להאשים בכך את משרד המפקח על הביטוח. למשרד אין כלים ותקציב לברר כל תלונה לעומק, אין לה את מומחי הביטוח והכישורים הדרושים והידע לברר תלונות כאלה לעומק והציבור לא מודע לכך.

לכן בכל מקרה כשמדובר בדרך לזרז את חברת הביטוח למתן מענה מהיר לקבלת מידע פניה בתלונה לפניות הציבור במשרד האוצר – המפקח על הביטוח יעילה מאוד.

חשוב: אם המפקח לא ענה אז אתלונן נגדו אצל מבקר המדינה ?

גם כאן אליה וקוץ בה, מאחר והפיקוח לא בעל כישורים מקצועיים נרחבים הוא יכול להחליט לטובת חברת הביטוח וההחלטה הופכת לפעולה מעין-שיפוטית ואז אתם בבעיה גם אם המפקח לא החליט נכון. כפי שמציין משרד מבקר המדינה: כבר עתה נבקש להבהיר כי נציבות תלונות הציבור )להלן: הנציבות( פועלת מכוח הוראות חוק מבקר המדינה, התשי"ח 1958- ]נוסח משולב[ )להלן: החוק(, וכפופה למגבלות הקבועות בו. בין היתר קובע החוק כי הנציבות לא תברר תלונה על פעולה מעין-שיפוטית. על פי פסיקת בית המשפט העליון, החלטות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין מחלוקת בין מבוטח לחברת ביטוח הן החלטות מעין שיפוטיות ולכן לא ניתן לבררן לפי סעיף 38 - 4 לחוק

אז מה עושים ?

במהלך הכנס השנתי האחרון של המועצה לצרכנות בלטה הצהרתו של שר הכלכלה אלי כהן כי בכוונתו להחיל את החוק להגנת הצרכן גם על חברות הביטוח והבנקים. כהן טען בצדק כי טובת הבנקים וחברות הביטוח עומדת לפני טובת הצרכנים ומי שמפקח עליהם נמצא בניגוד עניינים מובנה.

הצעת חוק חדשה של ח"כ יואב קיש (הליכוד) מבקשת למסד פיקוח על רשות שור ההון מכיוון אחר - הפרלמנטרי, הצעת החוק היא להקמת ועדה פרלמנטרית בכנסת, שתפקח על גורמים שונים לרבות רשות שוק ההון.

לאיש אין ספק כי המנגנון הקיים כיום פוגע בצרכנים. חברות הביטוח, למשל, עושות לא מעט טעויות במגוון תחומי עיסוקן. רק בתחום הפנסיוני לבדו מתגלות טעויות בלא פחות מ-50% מן הפוליסות. היקף הטעויות נע בין אלפי שקלים בודדים ועד למאות אלפי שקלים לפוליסה אחת, רק לאחרונה זוכתה פוליסה אחת עקב חוות דעתנו ב 600,000 ש"ח.

כלומר רק חקיקה חדשה באמת תפתור את הבעיה ובינתיים צרכן הביטוח נמצא במצב של חוסר צדק ועמדת חולשה יוצאת דופן.

הבעיה היא שלמבוטחים ולסוכני הביטוח אין כלים לזהות את הטעויות הללו, וגם אם הצליחו לזהות טעות אחת – הרי שזו טיפה בים. מבוטחים שיפנו מיוזמתם לחברות הביטוח כדי לברר טעויות שונות יידחו ברוב המקרים. זה לא סוד שחברות הביטוח מנצלות את חוסר האונים של המבוטחים. הכתובת שלהם היא המפקח על הביטוח, אבל ברוב המקרים פניהם יושבו ריקם. בפיקוח על הביטוח עובדים צעירים שעדיין לא צברו ידע מספק בתחום כה מורכב על מנת להילחם עבור הצרכנים, כך שבדרך כלל הם מהווים צינור בלבד להעברת הפנייה מן הצרכן לחברת הביטוח.

ניצול אוזלת ידו של המפקח על הביטוח

ואם זה לא מספיק, לעתים קרובות חברות הביטוח מנצלות את אוזלת ידו המקצועית של המפקח כ"אסמכתא" שהצדק איתן. למפקח על הביטוח יש בהחלט כוונות טובות, אבל המציאות מוכיחה שזה לא מספיק.

במציאות כזאת, נשאלת השאלה: מי ידאג למבוטחים? אפשרות אחת היא העברת הטיפול בתלונות למועצה לצרכנות. זאת בתנאי שיהיו שם אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה בתחום הביטוח. אפשרות נוספת היא הקמה של גוף בלתי תלוי שמנותק מחברות הביטוח או הבנקים. גוף שכזה ייהנה מסמכויות אכיפה וענישה ויועסקו בו אנשי מקצוע מיומנים מתחום הביטוח או הבנקאות. מבקר המדינה כבר בחן בעבר את האפשרות לאחד את גופי הפיקוח לזרוע אחת שמטרתה לטפל בתלונות של הציבור על חברות הביטוח והבנקים.

האפשרות השלישית היא הקמת קרן שתפעל במימון חברות הביטוח, שתפקידה לספק שירות משפטי למבוטחים מוחלשים (עקב פגיעה גופנית או נפשית). הסכום יועבר אליהם באמצעות רכישת פוליסה ייעודית שתעניק כיסוי ביטוחי לטובת ייעוץ משפטי ומקצועי להתמודדות עם חברת הביטוח. מנגנון זה אינו בא להחליף את הניסיון לערוך בוררות חובה לפני הליך משפטי.

עלות פוליסת הביטוח שמשלם הציבור בישראל במהלך שנות חייו היא גבוהה. אין זה מופרך לבקש שבעת הצורך יעמוד לימינם של המבוטחים בישראל, יהיה גוף צרכני אמיתי שיילחם למען האינטרסים שלהם ויבטיח שיקבלו את מה שמגיע להם עד השקל האחרון.

 

אז מדוע כדאי לפנות קודם למומחים המקצועיים של פוליסי צ'ק

1. קבלת חוות דעת מומחה

חוות דעת של מומחה היא הדרך הנכונה, המקצועית והמפורטת להתמודד מול חברת הביטוח

2. השגת כל הנתונים ניתוחם והסקת מסקנות ע"י המומחים

חשוב לזכור כי הנתונים הדרושים לבדיקה גם הם חשובים ומומחה מטעמכם יכול לוודא שאכן קיבל את כל הנתונים הדרושים לבדיקה.

גם אם חברת הביטוח "שכחה" להעביר נתונים, נוכל באמצעות הגשת טיוטת חוות דעת לגלות את הנתונים החסרים והאמת נחשפת ונעשה צדק עם הלקוח.

3. עקשנות, תוצאות והצלחה בהתמודדות מול חברת הביטוח

ב 98% מהמקרים שהגשנו חוות דעת מומחה לחברת הביטוח חברת הביטוח שילמה את מלוא הסכומים הנקובים בחוות הדעת.

4. תגובה מהירה ויעילה

ל"פוליסי צ'ק" יש מוניטין רב שנים של מעל 21 שנות פעילות מול חברות הביטוח, לכן חברות הביטוח נענות ביעילות לכל פנייה שלנו וכל שנותר לנו לצטט לקוח: "לא ידעתי, הם מגיבים אליכם יותר מהר מאשר למפקח על הביטוח".

5. חשיפת כל האמת ועשיית צדק

זכור פניה למומחה יכולה להבטיח את מימוש זכויותיך באופן מלא ולחשיפת האמת במלואה תוך מתן שקט נפשי.

6. חסכון בזמן ועצבים וקבלת שקט נפשי שאתה נמצא בידיים הנכונות

מומחה בעל ניסיון רב שנים יכול לקצר משמעותית את הדרך לקבלת הכסף האבוד שלך, כי הוא מכיר כבר מקרים דומים יודע על תקדימים מהעבר ומשתמש בהם בחוות הדעת המקצועית שלו מצב שמקצר את הדרך לקבלת הכסף עקב הטעויות בפוליסה שלך.

7. ניסיון של 21 שנים בהגשת חוות דעת מומחה ואיתור טעויות של חברות הביטוח

איתרנו יותר מ 100 סוגים שונים של טעויות, מומחה עתיר ניסיון יוכל לעלות על מירב הטעויות.

ארז דיין המייסד של "פוליסי צ'ק" מוכר ע"י המכון לחוות דעת מומחים להגשת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בתחום של בדיקת ערכי פדיון של פוליסות.

8. סבלנות, הסבר מקיף ללקוח ושירות טוב

בדף ההמלצות של לקוחותינו המרוצים ניתן לראות שסבלנות הסבר מקיף ללקוח, שיתוף פעולה הדדי ושירות טוב חשובים להצלחה בתהליך

9. במקרים חריגים חוות דעת מקצועית מכשירה את הדרך להצלחה גם בבית המשפט

חשוב לדעת כשיש בידך חוות דעת מומחה וחברת הביטוח מסרבת לשלם אתה נמצא במצב מצויין לקראת דיון משפטי. אמנם רק במספר מקרים בודדים בהם הגשנו חוות דעת ב 21 שנות פעילותינו הם הוגשו לבית המשפט, אבל ככל שחוות הדעת מקיפה ומקצועית הזכיה של הלקוח היא בהתאם, כפי שתוכלו לראות בכתבה הבאה:

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.